barnafejű pápaszemesmadár

Zosterops atriceps - Zostérops à gorge crème