Buller-vészmadár

Puffinus bulleri - Puffin de Buller