gyászos gerle

Streptopelia lugens - Tourterelle à poitrine rose