Hegyi fakusz

Certhia familiaris - Grimpereau des bois