kakukk-szövőmadár

Anomalospiza imberbis - Anomalospize parasite