keleti foltos nádiposzáta

Acrocephalus bistrigiceps - Rousserolle de Schrenck