kínai törpefürj

Excalfactoria chinensis - Caille peinte