kormos kőforgató

Arenaria melanocephala - Tournepierre noir