koronás sas

Stephanoaetus coronatus - Aigle couronné