Natterer-törpetukán

Selenidera nattereri - Toucanet de Natterer