nyugati gerle

Zenaida meloda - Tourterelle mélodieuse