pikkelyestorkú remetekolibri

Phaethornis eurynome - Ermite eurynome