Styx fülesbagoly

Asio stygius - Hibou maître-bois