szalagos gyümölcskotinga

Pipreola arcuata - Cotinga barré