tuamotu-szigeteki nádiposzáta

Acrocephalus atyphus - Rousserolle des Touamotou