vándorgalamb

Ectopistes migratorius - Tourte voyageuse