vöröshasú sakutyúk

Penelope ochrogaster - Pénélope à ventre roux