Grallaire géante

Grallaria gigantea - Giant Antpitta

Grallaire géante
adulte
Grallaire géante
adulte
Grallaire géante
adulte
Grallaire géante
adulte
Grallaire géante
adulte
Grallaire géante
adulte