Moucherolle aquatique
Moucherolle à tête blanche
Pitajo de Tumbes
Pitajo diadème
Pitajo de Jelski
Pitajo noir
Pitajo à plastron
Pitajo à poitrine rousse
Pitajo à dos brun
Pitajo à dos brun
Pitajo à dos brun
Pitajo à dos brun
Pitajo d'Orbigny
Moucherolle à longs brins
Moucherolle à longs brins
Moucherolle à longs brins
Moucherolle à longs brins
Tyran pirate
Tyran de Cayenne
Tyran de Cayenne
Tyran quiquivi
Tyran licteur
Tyran à sourcils jaunes
Tyran à sourcils jaunes