Sterne caspienne - Sterna caspia
Caspian Tern

Sterne caspienne ©  Nova Scotia

Photo soumise à un copyright © Nova Scotia

© 1996-2015 Oiseaux.net

Oiseaux :: Photographes :: Nova Scotia

«     »

«     »