Tangara à dos rouge
Tangara à gorge rose
Tangara à gorge rouge
Tangara à sourcils brisés
Tangara à tête grise
Tangara à tête rayée
Tangara ceinturé
Tangara de Cherrie
Tangara des palmiers
Tangara écarlate
Tangara érythrocéphale
Tangara évêque