Cabanis's Tanager

Tangara cabanisi - Calliste azuré

Calliste azuré
adult plum. breeding
Calliste azuré
adult plum. breeding