fürjasztrild

Ortygospiza atricollis - Astrild-caille à lunettes