kaui gyapjasmadár

Oreomystis bairdi - Grimpeur de Kauai