tahiti csillagosgalamb

Gallicolumba erythroptera - Gallicolombe érythroptère