Black-capped Bulbul

Rubigula melanicterus - Bulbul à tête noire

Bulbul à tête noire
adult