Northern Pintail

Anas acuta - Canard pilet

Canard pilet
♂ adult plum. breeding
Canard pilet
♀ adult
Canard pilet
♂ adult plum. breeding
Canard pilet
♂ adult plum. breeding
Canard pilet
♂ adult
Canard pilet
♂ adult plum. breeding
Canard pilet
♂ adult
Canard pilet
♀ adult
Canard pilet
♀ adult
Canard pilet
♂ adult
Canard pilet
♂ adult
Canard pilet
♂ adult
Canard pilet
adult plum. breeding
Canard pilet
Canard pilet
♂ adult
Canard pilet
♂ adult plum. breeding
Canard pilet
♂ adult
Canard pilet
♀ adult
Canard pilet
♀ adult
Canard pilet
♂ adult
Canard pilet
♂ adult
Canard pilet
♂ adult
Canard pilet
♀ adult plum. post breeding
Canard pilet
♀ adult plum. breeding
Canard pilet
♀ adult plum. post breeding
Canard pilet
♂ adult plum. breeding
Canard pilet
♂ adult
Canard pilet
♀ adult
Canard pilet
Canard pilet
Canard pilet
Canard pilet
♂ adult
Canard pilet
Canard pilet
Canard pilet
♂ adult plum. breeding
Canard pilet
Canard pilet
♂ adult plum. breeding
Canard pilet
♂ adult plum. transition
Canard pilet
♂ adult plum. transition
Canard pilet
♂ adult plum. post breeding
Canard pilet
♂ adult plum. breeding
Canard pilet
♀ adult
Canard pilet
♂ adult plum. breeding
Canard pilet
♀ adult
Canard pilet
♂ adult plum. breeding
Canard pilet
♀ adult
Canard pilet
♂ adult plum. post breeding
Canard pilet
♂ adult plum. breeding
Canard pilet
♂ adult plum. breeding
Canard pilet