White-crested Tyrannulet

Serpophaga subcristata - Tyranneau à toupet