Yellowhammer

Emberiza citrinella - Bruant jaune

Bruant jaune
♂ adult plum. breeding
Bruant jaune
♀ adult plum. breeding
Bruant jaune
♀ adult plum. breeding
Bruant jaune
♂ adult plum. breeding
Bruant jaune
♂ adult plum. breeding
Bruant jaune
♂ adult plum. breeding
Bruant jaune
Second
Bruant jaune
juvenile
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
♀ adult
Bruant jaune
adult plum. post breeding
Bruant jaune
♂ adult plum. post breeding
Bruant jaune
♂ adult plum. breeding
Bruant jaune
♀ adult
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
Bruant jaune
♂ adult plum. breeding
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
♂ adult plum. breeding
Bruant jaune
♀ adult plum. breeding
Bruant jaune
♀ adult plum. breeding
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
♀ adult plum. post breeding
Bruant jaune
♂ adult plum. post breeding
Bruant jaune
♂ adult plum. breeding
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
♂ adult plum. breeding
Bruant jaune
♀ adult plum. breeding
Bruant jaune
♀ adult
Bruant jaune
adult
Bruant jaune
♂ adult plum. breeding
Bruant jaune
♂ adult plum. breeding
Bruant jaune
♂ adult plum. breeding
Bruant jaune
♂ adult plum. breeding
Bruant jaune
♂ adult plum. post breeding
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
adult
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
♂ adult
Bruant jaune
♀ adult