Cnemathraupis eximia

Cnemathraupis eximia - Tangara à poitrine noire

Tangara à poitrine noire
adult
Tangara à poitrine noire
adult
Tangara à poitrine noire
adult
Tangara à poitrine noire
adult
Tangara à poitrine noire
adult
Tangara à poitrine noire
adult
Tangara à poitrine noire
adult
Tangara à poitrine noire
adult