fürjasztrild

Ortygospiza atricollis - Astrild-caille à lunettes

Astrild-caille à lunettes
♂ adult
Astrild-caille à lunettes
♂ adult
Astrild-caille à lunettes
♀ adult
Astrild-caille à lunettes
♀ adult
Astrild-caille à lunettes
♀ adult
Astrild-caille à lunettes
♂ adult
Astrild-caille à lunettes
♂ adult
Astrild-caille à lunettes
♂ adult
Astrild-caille à lunettes
♂ immature
Astrild-caille à lunettes
♀ adult
Astrild-caille à lunettes
adult
Astrild-caille à lunettes
adult
Astrild-caille à lunettes
♂ adult
Astrild-caille à lunettes
♀ adult