Tolmomyias traylori

Tolmomyias traylori - Platyrhynque de Traylor

Platyrhynque de Traylor
adult