Ara de Buffon

Ara ambiguus - Great Green Macaw

Ara de Buffon
adulte
Ara de Buffon
adulte