Attagis de Magellan

Attagis malouinus - White-bellied Seedsnipe

Attagis de Magellan
adulte
Attagis de Magellan
adulte
Attagis de Magellan
adulte