Colibri de Buffon

Chalybura buffonii - White-vented Plumeleteer

Colibri de Buffon
♂ adulte
Colibri de Buffon
♀ adulte
Colibri de Buffon
♂ adulte plum. nuptial
Colibri de Buffon
♀ adulte
Colibri de Buffon
♀ adulte
Colibri de Buffon
♂ adulte
Colibri de Buffon
♀ adulte
Colibri de Buffon
♀ adulte
Colibri de Buffon
Colibri de Buffon
Colibri de Buffon
♂ adulte