Combassou du Sénégal

Vidua chalybeata - Village Indigobird

Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. nuptial
Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. transition
Combassou du Sénégal
♀ adulte plum. nuptial
Combassou du Sénégal
♀ adulte
Combassou du Sénégal
♂ immature
Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. nuptial
Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. nuptial
Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. nuptial
Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. nuptial
Combassou du Sénégal
♂ adulte
Combassou du Sénégal
♀ adulte
Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. nuptial
Combassou du Sénégal
♀ adulte
Combassou du Sénégal
♀ adulte
Combassou du Sénégal
♂ adulte
Combassou du Sénégal
♀ adulte
Combassou du Sénégal
♂ adulte
Combassou du Sénégal
adulte
Combassou du Sénégal
adulte
Combassou du Sénégal
adulte plum. internuptial
Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. nuptial
Combassou du Sénégal
♂ adulte
Combassou du Sénégal
♂ adulte
Combassou du Sénégal
Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. nuptial
Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. transition
Combassou du Sénégal
♀ adulte
Combassou du Sénégal
adulte
Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. transition
Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. transition
Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. nuptial
Combassou du Sénégal
♂ adulte plum. nuptial
Combassou du Sénégal
♂ adulte
Combassou du Sénégal
♂ adulte
Combassou du Sénégal
♂ adulte
Combassou du Sénégal
adulte