Ermite eurynome

Phaethornis eurynome - Scale-throated Hermit

Ermite eurynome
adulte