Geai du Yucatan

Cyanocorax yucatanicus - Yucatan Jay

Geai du Yucatan
adulte
Geai du Yucatan
adulte
Geai du Yucatan
adulte
Geai du Yucatan
adulte
Geai du Yucatan
adulte
Geai du Yucatan
adulte