Hibou moyen-duc

Asio otus - Long-eared Owl

Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
juvénile
Hibou moyen-duc
Poussin
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
1ère année
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte plum. internuptial
Hibou moyen-duc
adulte plum. transition
Hibou moyen-duc
adulte plum. transition
Hibou moyen-duc
1ère année
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte
Hibou moyen-duc
adulte