Souimanga à dos vert

Cinnyris jugularis - Olive-backed Sunbird

Souimanga à dos vert
♂ adulte plum. internuptial
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♀ adulte
Souimanga à dos vert
♂ adulte plum. nuptial
Souimanga à dos vert
♂ adulte plum. internuptial
Souimanga à dos vert
♀ adulte
Souimanga à dos vert
immature
Souimanga à dos vert
♂ adulte plum. nuptial
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♀ adulte
Souimanga à dos vert
♀ adulte
Souimanga à dos vert
♀ adulte
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♀ adulte
Souimanga à dos vert
Souimanga à dos vert
♂ adulte plum. nuptial
Souimanga à dos vert
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
Souimanga à dos vert
Souimanga à dos vert
Souimanga à dos vert
Souimanga à dos vert
♂ adulte
Souimanga à dos vert
Souimanga à dos vert