Synallaxe à front roux

Phacellodomus rufifrons - Rufous-fronted Thornbird

Synallaxe à front roux
adulte
Synallaxe à front roux
adulte
Synallaxe à front roux
adulte
Synallaxe à front roux
adulte
Synallaxe à front roux
adulte
Synallaxe à front roux
adulte
Synallaxe à front roux
adulte
Synallaxe à front roux
adulte
Synallaxe à front roux
adulte