Viréo de Cuba
Viréo de Cuba
Viréo de Cuba
Viréo de Cuba
Viréo de Bell
Viréo de Bell
Viréo à gorge jaune
Viréo à tête bleue
Viréo à tête bleue
Viréo mélodieux
Viréo mélodieux
Viréo mélodieux
Viréo de Philadelphie
Viréo de Philadelphie
Viréo à oeil rouge
Viréo à oeil rouge
Viréo à moustaches
Viréo à moustaches
Viréo à moustaches
Viréo du Yucatan
Mésangeai du Canada
Geai du Yucatan
Geai du Yucatan
Geai du Yucatan