dzsibuti frankolin

Pternistis ochropectus - Francolin somali