Djibouti Spurfowl

Pternistis ochropectus - Francolin somali