kapucnis erdeiszarka

Crypsirina temia - Témia bronzée