madagaszkári pápaszemesmadár

Zosterops maderaspatanus - Zostérops malgache