rácsosszárnyú asztrild

Taeniopygia bichenovii - Diamant de Bichenov