Mouette de Buller

Chroicocephalus bulleri - Black-billed Gull