Tyranneau passegris
Tyranneau roitelet
Tyranneau roitelet
Tyranneau roitelet
Tyranneau roitelet
Tyranneau roitelet
Tyranneau roitelet
Tyranneau roitelet
Tyranneau roitelet
Tyranneau roitelet
Tyranneau roitelet
Tyranneau souris
Tyranneau souris
Tyranneau souris
Tyranneau souris
Tyranneau souris
Tyranneau souris
Tyranneau souris
Tyranneau souris
Tyranneau souris
Tyranneau souris
Tyranneau vif
Tyranneau vif
Urubu à tête jaune