Tangara à croupion rouge
Tangara à diadème
Tangara à dos noir
Tangara à dos rouge
Tangara à épaulettes blanches
Tangara à épaulettes bleues
Tangara à galons blancs
Tangara à gorge jaune
Tangara à gorge rouge
Tangara à sourcils brisés